MiNi Girl


คิดถึงทะเลลลล

คิดถึงทะเลลลล

China town 🍢🍡🍜🍛🍚🍲

China town 🍢🍡🍜🍛🍚🍲

เด็กชายเจเจ 😁😁😁

เด็กชายเจเจ 😁😁😁

Still  🍭

Still 🍭

เด็กจิ๋ววววววววว

รักทะเลเวลามีเธอด้วยยยยยย

Reblogged from donthaz

(Source: donthaz, via liam-payne)

第一天  วันแรกของกีฬาจังหวัด 

第一天  วันแรกของกีฬาจังหวัด 

ใกล้แต่รู้สึกไกล  #ไม่เกี่ยวกับภาพเลย

ใกล้แต่รู้สึกไกล  #ไม่เกี่ยวกับภาพเลย

么么么么么!

么么么么么!

08/12/56